I. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür /Sanat Etkinlikler (15-18 Kasım 2012)

I. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri (15-18 Kasım 2012)

Değerli Akdeniz Üniversitesi Mensupları,

Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen, “I. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri Afişimiz ile Sempozyum Katılım Bilgileri ek’te sunulmuştur.

Tüm akademik personele duyurulur.

Prof. Sadettin SARI
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Sempozyum ve Sanat Etkinlikleri Düzenleme Kurulu Başkanı

0

Linklerimiz

Amacımız

Merkezin amacı, Antalya ve çevresinin “somut olmayan kültürel miras”ına ilişkin alan araştırmalarını gerçekleştirerek, çağdaş sanat ile geleneksel sanat arasındaki bağı sağlamak, kültür- sanat- tasarım çalışmalarına olanak yaratmak, çağdaş sanata ilişkin yeni gelişmeleri izleyerek sanat projeleri geliştirmek, üretmek ve bu bağlamda araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır.

Yararlanım

Merkezden öncelikle; kültür, sanat, tasarım alanlarında çalışmalar yapan, öğrenciler, araştırmacılar, sanatçılar ve akademisyenler yararlanır. Farklı disiplinlerde çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim insanları da kültür, sanat ve tasarım alanlarında, bakış açısı geliştirmek için Merkezden yararlanabileceklerdir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Kültür - Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel:
Tel: