Uğur Erbaş Seminer ve Atölye Çalışması “Senin Dünyan”
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından KÜSAM işbirliği ile Uğur Erbaş’ın   konuşmacı olarak yer alacağı seminer ve “Senin Dünyan” başlıklı atölye çalışması  düzenlenmiştir.
Seminer Tarihi: 19 Nisan 2018
Etkinlik Saati:14.00
Etkinlik Mekanı: Güzel Sanatlar Fakültesi Mavi Amfi
Atöyle Tarihi: 20 Nisan 2018
Etkinlik Saati:10.00
Etkinlik Mekanı: Grafik Bölümü
0

Linklerimiz

Amacımız

Merkezin amacı, Antalya ve çevresinin “somut olmayan kültürel miras”ına ilişkin alan araştırmalarını gerçekleştirerek, çağdaş sanat ile geleneksel sanat arasındaki bağı sağlamak, kültür- sanat- tasarım çalışmalarına olanak yaratmak, çağdaş sanata ilişkin yeni gelişmeleri izleyerek sanat projeleri geliştirmek, üretmek ve bu bağlamda araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır.

Yararlanım

Merkezden öncelikle; kültür, sanat, tasarım alanlarında çalışmalar yapan, öğrenciler, araştırmacılar, sanatçılar ve akademisyenler yararlanır. Farklı disiplinlerde çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim insanları da kültür, sanat ve tasarım alanlarında, bakış açısı geliştirmek için Merkezden yararlanabileceklerdir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Kültür - Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: 0242 310 62 17
Tel: