Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu-Sergisi (24-25 Nisan 2018)

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kültür-Sanat Araştırma Uygulama Merkezi (KÜSAM) tarafından düzenlemiş olan KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ve YAŞATILMASI SEMPOZYUMU-SERGİSİ etkinliği 24-25 Nisan 2018 tarihinde Antalya‘da gerçekleştirilmiştir. Bildiri kitabı ve sergi kataloğu aşağıda yer almaktadır.

 

Bildiri Kitabı

Sergi Kataloğu

 

0

Linklerimiz

Amacımız

Merkezin amacı, Antalya ve çevresinin “somut olmayan kültürel miras”ına ilişkin alan araştırmalarını gerçekleştirerek, çağdaş sanat ile geleneksel sanat arasındaki bağı sağlamak, kültür- sanat- tasarım çalışmalarına olanak yaratmak, çağdaş sanata ilişkin yeni gelişmeleri izleyerek sanat projeleri geliştirmek, üretmek ve bu bağlamda araştırmalar ve uygulamalar yapmaktır.

Yararlanım

Merkezden öncelikle; kültür, sanat, tasarım alanlarında çalışmalar yapan, öğrenciler, araştırmacılar, sanatçılar ve akademisyenler yararlanır. Farklı disiplinlerde çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim insanları da kültür, sanat ve tasarım alanlarında, bakış açısı geliştirmek için Merkezden yararlanabileceklerdir.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Kültür - Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tel: 0242 310 62 17
Tel: